Rekrypalaute.fi -sivusto on suljettu 24.11.2023

Palvelussa oli mahdollista antaa palautetta seurakuntien rekrytoinneista ja palvelu mahdollisti työnantajille palautteen tehokkaan keräämisen.

Palvelu kuitenkin suljettiin käytön vähyyden vuoksi.

Kiitämme kaikkia palvelua käyttäneitä ja AKI-liittoja hyvästä yhteistyöstä ja tuesta.

Mahdolliset palvelua koskevat yhteydenotot voi lähettää osoitteella tuomas (miukumauku) hynynen piste net.