Rekrypalaute.fi

Kirkon alan rekrytointien arvioinnit

Tervetuloa rekrypalaute.fi-sivustolle!

Palvelussa voit antaa palautetta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon – seurakuntien, hiippakuntien ja keskushallinnon – rekrytoinneista. Kaikki annettu palaute on julkista.

Sivuston tavoitteena on koota palautetta työnhakijoiden kokemuksista jäsennellyssä muodossa, tehdä kokemukset näkyviksi, ja sitä kautta parantaa työnhakijoiden oikeuksien ja kohtuullisten odotusten toteutumista. Samalla tarjoamme työnantajille työkalun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa rekrytoinneissa ja siten kehittyä työnantajina.

Rekrytointien hyvä hoitaminen on yksi työnantajan tärkeimpiä tehtäviä. Hyvin hoidettu rekrytointi takaa, että työnantaja saa parhaan tarjolla olevan työntekijän kuhunkin tehtävään. Epäoikeudenmukaisiksi koetut rekryprosessit aiheuttavat harmia, turhautumista, katkeruutta, prosessien venymistä, ja lisäävät kirkon ammattilaisten hakeutumista muille aloille.

Antamalla palautetta voit vaikuttaa

Palvelussa on kaksi erillistä palautelomaketta: yksi heille jotka hakivat virkaa/työpaikkaa ja toinen heille, jotka eivät työnantajasta johtuvista syistä voineet hakea kiinnostavaa tehtävää. Näin tämä palautesivusto pyrkii tekemään näkyväksi myös “piilotettua” syrjintää, jossa osa potentiaalisista hakijoista suljetaan haun ulkopuolelle jo työpaikkailmoitusta laadittaessa.

Lisää tietoa palvelusta löydät täältä.