Tietoa rekrypalaute.fi-palvelusta

Tietoa rekrypalaute.fi -palvelusta

Tällä sivustolla voi antaa palautetta seurakuntien ja muiden kirkollisten työnantajien toiminnasta rekrytointiprosesseista. Selosteen henkilötietojen käytöstä palvelussa löydät tästä.

Miksi tällainen sivusto on olemassa?

Sivuston tavoitteena on parantaa työnhakijoiden oikeuksien ja kohtuullisten odotusten toteutumista rekrytointiprosesseissa ja kehittää työnantajien rekrytointikäytäntöjä. Huonoiksi koetut rekrytointiprosessit ovat kirkon työnantajamaineelle erittäin vahingollisia. Rekrytoinnissa kaltoin kohdeltu työnhakija ei välttämättä enää ikinä hae kirkosta töitä. Hyvin hoidettu rekrytointiprosessi takaa, että työnantaja saa tiettyyn tehtävään parhaan mahdollisen hakijan.

Rekrytointiprosesseissa työnantajalla on yleensä valta-asema suhteessa työnhakijoihin. Kriittistä palautetta huonosti hoidetuista rekrytoinneista annetaan kahvipöydissä ja kirkollisissa someryhmissä. Tämän sivuston kautta palaute voidaan antaa kootusti ja jäsennellysti. Työnantajat toivottavasti myös ottavat palautetta vastaan tämän sivuston kautta ja käyttävät palautetta rekrytointitoimintansa kehittämiseen.

Voinko antaa anonyymiä palautetta?

Antamasi palaute esitetään sivustolla anonyyminä. Palautteen antajan sähköpostiosoitetta ei luovuteta työnantajalle eikä kolmansille osapuolille.

Julkisten virkojen hakijoiden nimilista on julkista tietoa. Hakijoita ja haastatteluun osallistuneita on usein yksittäisessä rekrytoinnissa yleensä niin vähän, että on aivan mahdollista että palautteen antajan tunnistaa palautteesta. Erityisesti sanallinen palaute voi olla helposti yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.

Mutta eihän työnantajien toimintaa voi julkisesti arvostella!

Miksei? Seurakunnat ja muut kirkon työnantajat hoitavat julkisia tehtäviä verovaroin. Viranhaltijat työskentelevät virkavastuulla, ja henkilövalintoja tekevät luottamushenkilöt toimivat julkisissa luottamustehtävissä, joihin seurakuntalaiset ovat heidät valinneet. Heidän, jotka nauttivat luottamustamme, kuuluu olla luottamuksemme arvoisia ja hoitaa tehtäviään laillisesti, tarkoituksenmukaisesti, puolueettomasti ja kaikin puolin hyvin.

Se, että viranomaisten ja julkisen sektorin toimijoiden toimintaa voi vapaasti arvioida ja arvostella vailla pelkoa rangaistuksista tai kostotoimenpiteistä, on yksi oikeusvaltion kulmakiviä.

Mistä tiedän mitä voin työnhakijana kohtuudella odottaa työnantajalta?

Olemme kirjoittaneet tästä aiheesta ohjeet työnhakijalle. Voit verrata omaa kokemustasi näihin ohjeisiin. Muutoksenhakuohjeista löydät tietoa siitä, millaista tiedoksiantoa voit työnantajalta odottaa, ja ohjeet sen miettimiseen, olisiko valintapäätökseen perusteltua hakea muutosta. Ja jos sinut valittiin -ohjeen perusteella voit miettiä myös, kuinka toimia siinä tilanteessa että olet saamassa uuden viran/työpaikan.

Työnhakijan kannattaa myös vilkaista palvelusta löytyvät rekrytointiohjeet työnantajalle. Ne auttavat tarkastelemaan rekryprosesseja työnantajan näkökulmasta.

Miksi lomakkeella on niin monta kysymystä?

Useimmissa rekrytoinneissa jokin asia on hoidettu hyvin ja toinen asia huonommin. Yksityiskohtainen palaute antaa työnantajalle mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa. Samalla työnhakijat voivat jäsennellä omaa kokemustaan rekryprosessista ja verrata omaa kokemustaan toisten palautteenantajien kokemuksiin.

Vaikka kysymyksiä on monta, ainoastaan rekrytoinnin yleisarvosana -kysymys on pakollinen. Muihin kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista.

Voit myös täyttää lomakkeelta ensin haluamasi osiot, tallentaa lomakkeen ja palata myöhemmin täydentämään vastauksiasi.

Miten varmistatte, että palautteen antaja on oikeasti hakenut paikkaa?

Emme voi sitä varmistaa. Emme kuitenkaan usko, että kukaan jaksaa antaa kovin paljon hupipalautetta.

Toki sivustolla olevaan palautteeseen kannattaa suhtautua varauksella. On syytä tiedostaa, että emme ole varmistaneet palautteen antajien henkilöllisyyttä.

Poistamme palautteen joka on selkeästi virheellistä, esimerkiksi koskien rekrytointeja joita ei ole ikinä tapahtunutkaan.

Sivustolla voi antaa palautetta työnhakuprosesseista, vaikka ei ole hakenut paikkaa. Miksi ihmeessä?

Kirkossa on tavanomaista, että pitkiäkin sijaisuuksia voidaan täyttää ilman julkista hakua. Jotkut kokevat myös, että julkisesti ilmoitettu paikka on “pedattu” valmiiksi tietylle tutulle hakijalle. Syrjintää ei tapahdu ainoastaan hakuprosesseissa.

Syrjintää on myös se, jos potentiaalisia hakijoita ei tavalla tai toisella edes haluta mukaan hakuprosessiin. Jos näin tapahtuu kirkossa, on ensiarvoisen tärkeätä että tällaiset mekanismit tehdään näkyviksi ja nostetaan julkiseen keskusteluun.

Kauanko palautteet säilytetään? Miksi en voi antaa palautetta vanhemmista rekrytoinneista?

Palautteet säilytetään kahden täyden kalenterivuoden ajan rekrytoinnin päättymisestä, eli vuoden 2023 alkupuolella poistetaan vuonna 2020 päättyneitä rekrytointeja koskeva aineisto.

Palautteista laskettujen keskiarvojen perusteella on mahdollista vertailla työnantajia. Kovin vanhat rekrytoinnit eivät auta arvioimaan työnantajan tämänhetkistä toimintaa.

Entä jos työnantajana koen palautteen epäreiluksi? Eikö tällainen sivusto mustamaalaa kirkkoa työnantajana?

Kirkko ja seurakunnat hoitavat julkisia tehtäviä veronmaksajien rahoilla. Julkisessa virassa tai kirkon edustajana toimivien on yksinkertaisesti siedettävä viranhoitoonsa tai luottamustoimeensa kohdistuvaa julkista arvostelua, myös silloin kun arvostelu on kohtuuttoman kriittistä.

Työnantajan edustajana voit antaa omalla nimelläsi vastineen, joka liitetään yksittäisen rekrytoinnin tietoihin. Katso lisätiedot työnantajan ohjeista.

Alatyylisestä, asiattomasta tai viranhoitoon tai työrooliin liittymättömästä henkilökohtaista arvostelua sisältävästä palautteesta kannattaa laittaa sähköpostia palvelun ylläpitäjälle. Poistamme asiattoman palautteen.

Työroolia ja työsuoritusta koskevasta kriittisestä palautteesta ei kannata suuttua viestintuojalle. Kriittistä palautetta rekrytoinneista annetaan joka tapauksessa kahvipöydissä ja kirkon työntekijöiden Facebook-ryhmissä. Kriittinen palaute kannattaa kuulla ja ottaa kiitollisena vastaan. Kriittistä palautetta kannattaa hyödyntää oman toiminnan kehittämisessä.

Parhaiten työnantajan edustajat saavat hyvää palautetta rekrytoinneista toteuttamalla rekrytoinnit laillisesti, asiallisesti ja hakijoita kaikissa tilanteissa lämpimästi huomioiden. Näin edistetään sitä, että hakija jota ei valita tiettyyn tehtävään, hakee työtä kirkossa vielä tulevaisuudessakin.

Miksi sanalliset palautteet näkyvät vain kirjautuneille käyttäjille?

Emme halua, että sanalliset palautteet päätyvät hakukoneiden löydettäviksi.

Maksaako palvelun käyttö?

Palautteen antaminen ja palautteiden selaaminen on maksutonta.

Työnantajat tai muut sopimuskumppanit voivat pientä maksua vastaan

  • saada omia rekrytointejaan koskevat lähetetyt palautelomakkeet suoraan ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin. Sähköposti sisältää kaikki palautelomakkeilla annetut tiedot, lukuun ottamatta palautteen antajan henkilöllisyyttä eli sähköpostiosoitetta.
  • saada palautteet taulukkona tai csv-tiedostona, joka on helppo kopioida Wordiin tai Exceliin.
  • kirjoittaa työantajaa koskevan esittelytekstin, jokaista rekrytointia koskevan esittelytekstin sekä yksittäisen rekrytoinnin palautteita koskevan vastineen suoraan järjestelmään.

Lisätietoja työnantajan maksullisista palveluista löydät työnantajan ohjeista.

Miten voin ilmoittaa rekrytoinnin tietojen virheistä tai asiattomista palautteista?

Kirjauduttuasi sivustolle näet rekrytoinnin palautesivulla linkin lomakkeeseen, jolla voit ilmoittaa asiasta ylläpidolle. Voit aina myös lähettää ylläpitäjille sähköpostia.

Mistä sivuston kuvat ovat?

Sivuston kuvat ovat lähtöisin Unsplash-palvelusta. Sen käyttöehtojen mukaan kuvia saa vapaasti käyttää. Kuvaajan nimen voi nähdä kuvan tiedostonimestä.

Tietoa ylläpitäjistä

Kuka tätä sivustoa ylläpitää?

Palvelua ylläpitää ja siitä vastaa Tuomas Hynynen (tmi), puh. 040 141 1001 (vain puhelut), tai sähköposti tuomas@rekrypalaute.fi. Toisena ylläpitäjänä toimii Juha Itäleino, juha@rekrypalaute.fi.

Ylläpidämme sivustoa sivutoimen ja harrastuksen kaltaisesti. Pyrimme vastaamaan yhteydenottoihin viimeistään viikon kuluessa.

Palvelua ylläpidetään AKI-liitot ry:n tuella, mutta AKI-liitot ry. ei vastaa sivuston toiminnasta tai sisällöstä.