Latausesimerkki

Tällä sivulla on esimerkki työnantajan saamasta yksittäisen rekrytoinnin palaute tulostusta varten siten, että yksittäisen palautteenantajan tiedot ovat yhdessä sarakkeessa. Voit maalata ja kopioida taulukon Exceliin tai Wordiin. Voit myös ladata palautteet csv-muodossa (avautuu Excelissä, tiedot taulukossa ilman mitään muotoiluja).

Ruudulla palautetta on helpompi katsoa varsinaisella palautesivulla.

Työpaikkaa hakeneiden palautteet

Palaute työnantajan Testausseurakunta rekrytoinnista Kokeilupappi, päättymisajankohta 1/2019
Haettu rekrypalaute.fi -palvelusta 08.01.2022 klo 18:37
Kaikissa numeerisissa arvioissa 1 kuvastaa tyytymättömyyttä ja 5 tyytyväisyyttä.
Kunkin palautteen antajan palautteet ovat omassa sarakkeesaan.
Työpaikkaa hakeneiden (n = 2) palaute:
Kokonaisarvioni rekrytointiprosessista
Kokonaisarvio33
Sanallinen palaute rekrytoinnista yleensätyhjätyhjä
Työpaikkailmoitus
Työpaikasta ilmoitettiin riittävän laajasti.52
Työpaikkailmoitus sisälsi tarvittavat tiedot selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa.54
Työpaikkailmoitus (työnantajan viestintä työpaikasta) houkutteli hakemaan tätä työpaikkaa ja/tai tämän työnantajan palvelukseen5tyhjä
Sanallinen palaute työpaikkailmoituksestaHyvä ja selkeätestipalaute
Yhteydenpito ja päätöksestä tiedottaminen
Yhteydenpito työnantajan edustajan kanssa oli asiallista, sujuvaa ja miellyttävää.53
Työantaja tiedotti valintaprosessin etenemisestä ja päätöksestä hyvin.32
Sanallinen palaute työnantajan tiedotuksesta ja yhteydenpidosta valintaprosessin aikanaAlussa hyvää, mutta lopullista päätöstä oli vaikea saada.lisää testipalautetta
Haastattelut
Haastattelun 1 toteuttajaSeurakuntaKirkkoherra
Haastattelu 1 oli hyvin järjestetty.22
Haastattelu 1 oli asiallinen ja kysymykset käsittelivät haetun työn kannalta merkityksellisiä asioita.45
Haastattelu 1 synnytti / vahvisti kuvaa hyvästä työnantajasta ja/tai kiinnostavasta työstä.44
Haastattelun 2 toteuttajatyhjäNeuvosto
Haastattelu 2 oli hyvin järjestetty.tyhjä4
Haastattelu 2 oli asiallinen ja selvitti haetun työn kannalta merkityksellisiä asioista Copytyhjätyhjä
Haastattelu 2 synnytti / vahvisti kuvaa hyvästä työnantajasta ja/tai kiinnostavasta työstä.tyhjätyhjä
Haastattelun 3 toteuttajatyhjävaltuusto
Haastattelu 3 oli hyvin järjestetty.tyhjätyhjä
Haastattelu 3 oli asiallinen ja selvitti haetun työn kannalta merkityksellisiä asioista Copy Copytyhjä5
Haastattelu 3 synnytti / vahvisti kuvaa hyvästä työnantajasta ja/tai kiinnostavasta työstä.tyhjätyhjä
Sanallinen palaute työhaastattelu(i)staLaulukoe oli outo ja se että haastattelu pidettiin lasten leikkitilssa.tyhjä
Soveltuvuusarviointi
Soveltuvuusarviointi oli hyvin järjestetty.tyhjätyhjä
Soveltuvuusarviointi oli asiallinen ja selvitti haetun työpaikan kannalta olennaisia asioita kattavasti.tyhjätyhjä
Sain (pyytäessäni) soveltuvuusarvioinnin raportin tiedokseni ja sain mahdollisuuden kommentoida raporttia ennen raportin luovuttamista työnantajalle.tyhjätyhjä
Sanallinen palaute soveltuvuusarvioinnistatyhjätyhjä
Tiedonhankinta suosittelijoilta
Työnantaja toimi laillisesti ja asiallisesti pyytäessään lisätietoja hakijoista kolmannelta osapuolelta.tyhjä4
Sanallinen palaute suosittelijoilta / kolmansilta osapuolilta hankitusta tiedostatyhjähyvin hoitui
Yleistä
Hakuprosessin aikana työnantaja selvitti riittävästi hakijoiden koulutusta, työkokemusta ja soveltuvuutta kyseiseen tehtävään3tyhjä
Hakuprosessi ei ollut liian työläs suhteessa haetun työn vaativuuteen ja kestoon3tyhjä
Tehtävät olivat hyvin järjestettyjätyhjä4
Tehtävät olivat merkityksellisiä haettavan työn kannalta ja auttoivat työnantajaa vertailemaan hakijoiden vahvuuksia haettuun työpaikkaantyhjä2
Sanallinen palaute prosessiin kuuluneista tehtävistätyhjätyhjä
Syrjintä ja yhdenvertaisuus
Syrjittiinkö sinua tai toista hakijaa tässä rekrytoinnissa iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella?5tyhjä
Syrjittiinkö sinua tai toista hakijaa tässä rekrytoinnissa sukupuolen tai sukupuolen ilmaisun perusteella?5tyhjä
Työnantaja edisti hakuprosessissa yhdenvertaisuutta.2tyhjä
Työnantaja teki valintapäätöksen oikeudenmukaisesti ja painotti sopivassa suhteessa hakijoiden koulutusta, työkokemusta ja henkilökohtaista soveltuvuutta tehtävään25
Sanallinen palaute prosessin ja valinnan oikeudenmukaisuudesta ja mahdollisesta syrjinnästäVihittyä pastoria suosittiin vihkimättömien maisterien kustannuksella.mielestäni valinta tehtiin oikeilla kriteereillä

Työpaikkaa hakematta jättäneiden palautteet

Palaute työnantajan Testausseurakunta rekrytoinnista Kokeilupappi, päättymisajankohta 1/2019
Haettu rekrypalaute.fi -palvelusta 08.01.2022 klo 18:37
Kunkin palautteen antajan palautteet ovat omassa sarakkeesaan.
Työpaikkaa hakematta jättäneiden (n = 1) syyt jättää hakematta:
Tehtävä täytettiin ilman julkista hakua / ei ollut mahdollista hakea
Työpaikasta ei ilmoitettu riittävästi / kohtuullisesti / hakuaika oli liian lyhytx
Hakuilmoituksessa esitetyt vaatimukset/odotukset olivat kohtuuttomiax
Hakeminen oli kohtuuttoman vaikeata tai työlästä
Työnantajalla on huono maine
Minulla on aiempi huono kokemus tästä työnantajasta
Tehtävän palkkaus ei ole kilpailukykyinen / kohtuullinen suhteessa vaatimuksiin
Uskon, että paikka oli jo ennen rekryprosessia “pedattu” tietylle hakijalle
Hakuilmoitus oli syrjivä
Muu työnantajasta / prosessista johtuva syy
Sanallinen palaute:Hakuilmoitus julkaistiin vain viraston seinällä. Vaadittiin kovaa tutkintoa yksinkertaiseen hommaan.