Palvelun ohjeet työnantajalle

Rekrypalaute.fi -sivusto tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden saada palautetta rekrytoinneista jäsennetyssä muodossa.

Kaikki palvelun sisältämä palaute on julkisesti kaikkien nähtävillä, kuitenkin niin että sanalliset palautteet näkyvät vain kirjautuneille käyttäjille.

Maksuttomat toiminnot

Kirjautumattomat käyttäjät voivat vapaasti selata kaikkien rekrytointien numeerisia arviointeja ja yhteenvetoja.

Kirjautuneet käyttäjät voivat lisäksi lukea rekrytoinneista annettuja sanallisia palautteita.

Työnantajan edustajana voit maksutta käyttää palvelua rekrytointipalautteen keräämiseen. Uuden rekrytoinnin voi luoda palveluun jo rekrytointia aloittaessa, ja työnantaja voi pyytää hakijoita kirjautumaan rekrypalaute-palveluun ja antamaan palautetta rekrytoinnista osoitteessa https://rekrypalaute.fi/rekrytointi/?id=(numero). Näin voit osoittaa hakijoille, että olet kiinnostunut heidän kokemuksistaan ja halukas oppimaan palautteesta!.

Maksulliset toiminnot

Maksua vastaan työnantajan edustaja voi lisäksi:

 • tilata työnantajaa koskevan palautteen suoraan haluamiinsa sähköpostiosoitteisiin. Eli aina kun työnhakija jättää työnantajaa koskevan palautteen, se tulee automaattisesti niihin sähköpostiosoitteisiin mihin haluat. (katso esimerkki)
 • kopioida yksittäisen rekrytoinnin kaikki palautteet taulukkona Wordiin tai Exceliin tai ladata ne Exceliin .csv-tiedostona. (katso esimerkki)
 • kirjoittaa työnantajan sivulle oman esittelytekstin (katso esimerkki)
 • kirjoittaa oman työnantajan rekrytointeihin esittelytekstin (katso esimerkki)
 • kirjoittaa vastineen rekrytoinnin arvioista suoraan järjestelmään (katso esimerkki)

Hinnasto ja sopimusehdot

Rekrypalaute.fi-palvelua ylläpidetään sivutoimisesti oman viranhoidon ohessa. Maksulla pyritään kattamaan palvelun tuottamisen kustannukset ja pidämme hinnat siksi hyvin edullisina.

Palvelun käytöstä veloitetaan seuraavasti (sis. alv.) vuonna 2022, riippuen seurakunnan jäsenmäärästä kalenterivuoden alussa:

 • alle 5 000 jäsenen seurakunnat ja yhtymät: 10e/kk, tai 100 e/vuosi
 • 5 000–20 000 jäsenen seurakunnat ja yhtymät: 20e/kk tai 200 e/vuosi
 • 20 000–50 000 jäsenen seurakunnat ja yhtymät: 50e/kk tai 500 e/vuosi
 • tuomiokapitulit: 50e/kk tai 500 e/vuosi. Tuomiokapitulit voivat tilata haluamiinsa sähköposteihin myös kaikkien hiippakunnan seurakuntien pappien ja lehtorien rekrytointeja koskevat palautteet.

Suuremmat seurakunnat ja muut työnantajat sopimuksen mukaan. Palveluun voidaan tarvittaessa myös lisätä erillisiä yksiköitä, esimerkiksi aluekeskusrekistereitä.

Hinnoitteluesimerkki 1: Seurakuntayhtymään kuuluu 2000 jäsenen suomenkielinen ja 2000 jäsenen ruotsinkielinen seurakunta. Palvelu tilataan seurakuntayhtymälle (yhteensä 4000 jäsentä), jolloin palvelun saa sekä yhtymälle että molemmille seurakunnille yhdellä 10 euron kuukausimaksulla.

Hinnoitteluesimerkki 2: Seurakuntayhtymässä on 30 000 jäsentä. Koko yhtymä ei halua tilata palvelua, vaan yksi yhtymään kuuluva 8 000 jäsenen seurakunta tilaa palvelun. Tällöin seurakunta maksaa 20 e/kk ja saa käyttöoikeuden ainoastaan oman seurakuntansa rekrytointeihin.

Hinnoitteluesimerkki 3: Tuomiokapituli tilaa palvelun 50e kuukausihintaan. Tuomiokapituli saa palautteet kaikista omista rekrytoinneistaan (esim. asiantuntija, piispa, dekaani) ja kaikista hiippakunnan seurakuntien ja -yhtymien pappien ja lehtoreiden rekrytoinneista.

Palvelun käyttö laskutetaan vuosittain yhdellä laskulla. Työnantaja voi irtisanoa palvelun tilauksen päättymään kuluvan kalenterivuoden loppuun. Mikäli rekrypalaute.fi-palvelu lakkautetaan kesken kalenterivuotta, kyseisen vuoden ajalta ei tarvitse maksaa.

Palvelun käyttöönotto työnantajan edustajana

Luo ensin itsellesi käyttäjätunnus palveluun työsähköpostiosoitteellasi. Samalla käyttäjätunnuksella voit toimia työnantajan edustajana nykyisessä työpaikassasi, ja halutessasi myös antaa anonyymiä palautetta rekrytoinneista, joihin itse osallistut työnhakijana.

Lähetä sähköpostia ylläpitäjälle osoitteeseen tuomas@rekrypalaute.fi ja kerro, minkä työnantajan / työnantajien käyttöoikeuden haluat tilata. Esimerkiksi pienessä kaksikielisessä seurakuntayhtymässä yksi henkilö voi hallinnoida sekä yhtymän että kaikkien yhtymäseurakuntien tunnuksia.

Jos palvelun tilaaja ei ole seurakunnan johtava viranhaltija, varmistamme tarvittaessa kyseisen seurakunnan kirkkoherralta tai talouspäälliköltä, että sinulla on oikeus tilata työnantajan tunnus kyseiseen seurakuntaan tai -yhtymään.

Kun olet saanut vahvistuksen sähköpostitse palvelun avautumisesta, kirjaudu palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi ja valitse valikosta “Tietosi”. Näet tällä sivulla linkit niiden työnantajien tietoihin joita sinulla on oikeus hallinnoida. Tältä sivulta pääset

 • hallitsemaan työnantajan käyttöoikeuksia eli voit antaa myös työtovereillesi oikeuden hallinnoida työnantajasi tietoja.
 • määrittämään sähköpostiosoitteet, joihin työnantajaa koskeva palaute lähetetään suoraan,
 • kirjoittamaan työnantajan esittelyn, yksittäisten rekryjen esittelyn sekä vastineita annettuun palautteeseen.
 • lataamaan yksittäisen rekrytoinnin kaikki palautteet omalle tietokoneellesi muodossa, jota on helppo muokata.
 • vaihtamaan salasanasi ja poistamaan käyttäjätunnuksesi palvelusta. Huomioithan kuitenkin, että tunnusten poistaminen ei katkaise työnantajasi tilausta!

Sama henkilö työnantajan ja työnhakijan roolissa?

Esimerkiksi tuore kirkkoherra saattaa ensin itse antaa palautetta rekrytoinnista jossa hänet valittiin, ja sitten päätyä vastaamaan uutta työnantajaansa koskeviin rekrytointipalautteisiin! Samalla käyttäjätunnuksella pääsee toimimaan sekä työnantajan että työnhakijan roolissa, rekrytoinnista riippuen.