Tehtäväryhmä

TehtäväryhmäRekrytoinnitPalautteet
HakeneetEi-hakeneet
seurakuntapapisto14146
sairaalasielunhoitajat000
perheneuvojat000
kirkkomuusikot000
diakoniatyöntekijät110
nuorisotyöntekijät000
varhaiskasvatuksen työntekijät000
muut seurakuntatyöntekijät110
hallinto- ja toimistotyöntekijät550
hautausmaatyöntekijät000
kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät000
muut työntekijät440
seurakuntalehtorit000